Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Brønnøysundregistrene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Kredittilsynet
Patentstyret
Skattedirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Den norske Revisorforening
Finansnæringenes Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Landslaget for Regnskapskonsulenter
Norges Autoriserte Regnskapsførerers Forening
Norsk Bedriftsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge