Høringsinstanser

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fylkeskommunene

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

(jegerorganisasjoner)

(turistbedriftsorganisasjoner)