Høringsinstanser

Samtlige kommuner, fylkeskommuner og departementer

Akademikerne
Arntzen de Besche
AS Oslo Sporveier
Avinor
BAHR
Bedriftsforbundet
BP Norge AS
Byggenæringens Landsforening
Byggerådet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
EIC Nord/Vinn
Elf OPI Nordic AS
Energibedriftenes Landsforening
Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Esso Norge A/S
Euro Info Centre Oslo, Eksportrådet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarsbygg
GRIP
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse Stavanger HF
Hjort DA
Hydro Texaco
Haavind Vislie DA
Innovasjon Norge
Interkommunalt Fellesinnkjøp
Jernbaneverket
Klagenemnda for off. anskaffelser
Kluge Adv.firma DA
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Maskinentreprenørenes Forbund
Nettbuss A/S
NIMA
Norges apotekerforening
Norges byggforskningsinstitutt
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Forskningsråd
Norges ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Praktiserende Arkitekter NPA ANS
Norges standardiseringsforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Agip AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Hydro produksjon AS
Norsk Petroleumsforening
Norske Aedc AS
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Shell AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Organisasjonen for rådgivere
Oslo Lufthavn AS
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og Teletilsynet
Posten Norge AS
Prosessindustriens landsforening
Registerenhet i Brønnøysund
Regjeringsadvokatembetet
Resource-Partner AS
Rikshospitalet
Riksrevisjonen
Rådgivende ingeniørers forening
Schjødt advokatfirma AS
Sentralsykehuset I Rogaland
Servicebedriftenes Landsforening
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens Forvaltningstjeneste
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens vegvesen
Statnett
Statoil AS
Statsbygg
Stor Oslo Lokaltrafikk
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Teknologibedriftenes Landsforening
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Universitetet i Oslo
Wiersholm, Mellbye & Bech AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund