Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Fiskeridirektoratet

Fiskeri-og havbruksnæringens Landsforening

Innovasjon Norge

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Salgslagenes samarbeidsråd

Sametinget

Sjef Kystvakten

Sør-Norges Trålerlag

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Jeger-og fiskerforbund

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges naturvernforbund

Rederiforeningen for ringnotfartøy u/70 fot

Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeids-og sosialdepartementet

Justis-og politidepartementet

Kommunal-og regionaldepartementet

Landbruk-og matdepartementet

Moderniseringdepartementet

Næings-og handelsdepartementet

Riksrevisjonen

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Akershus Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

Møre-og Romsdal fylkeskommune

Nord -Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Oslo Kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet

Sogn-og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune