Høringsinstanser

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Aetat
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
 • Innovasjon Norge
 • Justervesenet
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Norges forskningsråd
 • NTNU
 • Oljedirektoratet
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet
 • Post- og teletilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Rikstrygdeverket
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens forvaltningstjeneste
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statskonsult
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utlendingsdirektoratet
 • Vegdirektoratet
 • Økomkrim
 • Bergen kommune
 • Kristiansand kommune
 • Oslo kommune
 • Stavanger kommune
 • Trondheim kommune
 • Abelia
 • Akademikerne
 • Alcatel Telecom Norway AS
 • Bankenes Betalingssentral AS (BBS)
 • Bankenes Standardiseringskontor
 • BankID Samarbeidet
 • Bedriftsforbundet
 • Buypass AS
 • Cisco Systems Norge AS
 • Datametrix AS
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dataforening (DND)
 • Den norske Dommerforening
 • Det Norske Veritas
 • DnB NOR ASA
 • EDB Businesspartner ASA
 • Eforum
 • EIC Norge
 • Ementor Norge AS
 • ErgoGroup AS
 • Fagforbundet
 • Finansieringsselskapenes Forening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
 • Fokus Bank ASA
 • Fosen Regionråd v/Bjugn kommune
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • IBM Norge
 • IKT-Norge
 • Kantega AS
 • KS
 • Kompetansesenteret for IT i helsevesenet (KITH)
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LO-Stat
 • Microsoft Norge AS
 • Move Systems AS
 • NEMKO
 • Netcom AS
 • NITO Norges Ingeniørorganisasjon
 • Nord Pool ASA
 • Nordea ASA
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Forsikringsforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norman Data Defense
 • Norsik AS
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Teknologistandardiseringsforbund
 • Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening
 • Norstella
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Oslo Børs
 • PKI-forum
 • Posten Norge BA
 • Quality Assurance Service AS
 • Sem og Stenersen Procom AS
 • Software Innovation ASA
 • Sparebank 1 gruppen
 • Sparebankforeningen
 • Standard Norge
 • Statoil ASA
 • Steria AS
 • Strålfors AS
 • Teknologibedriftenes Landsforening
 • Telenor ASA
 • Terra-Gruppen AS
 • Unikey AS
 • Uninett Norid
 • ZebSign AS