Høringsinstanser

Generell liste

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruk- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdanning- forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Havforskningsinstituttet

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Akkreditering

Oljedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens jernbanetilsyn

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet

Bedriftsforbundet

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Energibedriftenes landsforening

Handelens og Servicenæringens hovedorganisasjon

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunenes sentralforbund

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

NEKI

NELFO

NITO

Norges Råfiskelag

Norsk elektroteknisk komite

Norsk fjernvarmeforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Prosessindustriens landsforening

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Standard Norge

Teknologibedriftenes Landsforening

Varmemålere

ABB Industri AS

Ahlsell Nord as

Alfa Laval AS

Axflow AS

Brunata

Brødrene Dahl

Cronus Engineering as

Danfoss AS

Landis + Gyr

Kamstrup

Siemens Building Techn.

Varmeteknikk A/S

Ista Norge AS

Gassmålere

Lyse Gass AS

Gasnor AS

Norsk Gassenter AS

Norsk forening for olje og gassmåling

Elektrisitetsmålere

Produsenter

ABB Autoamation Technology Products AB

Actaris Technologies AB

Elektroskandia AS

Elster Metering AS

Enermet AS

Kamstrup AS

Point Security AS

Scandinavian Elecric AS

Landis + Gyr

Brukere

BKK

Jæren e-verk

Midtnett

Helgelandskraft AS

Hafslund Nett AS

Haugaland Kraft

Energimåling

Gjennomstrømningsmålere

4tech ASA

AutoTank AS

BP Norge AS

Civ.ing Helge Ingeberg AS

ConocoPhilips

Dresser Wayne AB

Emerson Process Management, Fischer Rosemount

Endress + Hauser

Esso Norge AS

Fartskriver AS

Flow-Teknikk AS

FMC Kongsberg Metering AS

FMC Measurement Solutions

Gisle Krigsvoll AS

Holta Håland Indstrumentering AS

Intelligent Control AS

Invensys APV Norge

KJ Konsult / LPG klubben

KROHNE Instrumentation AS

Landteknikk

Maskinfabriken Vi-to

MobiOne AS

Norske Shell AS

Norsk Naturgass Forening

Norsk Hydro ASA

Olje & Gass Teknikk AS

Otto Olsen A/S

PetroOnline AS

PetroTek Petroleumsteknologi AS

Roxar Flow Measurement AS

S. Ellingsen

Statoil ASA

Statoil Mongstad

Wennstrom Flow Control AS

Flerdimensjonsmålere

Cargoscan AS

Quality Logistics Systems a/s

Seedorf Logistic System A/S

Vekter

ANKER AS

PSI Systems

Bergen Industri Service A/S

Bygginvest Scandinavia AB

Eid VektSystemer AS

Heppt Teknisk Agentur

Hydro Packaging

Scandia Pack A/S

J.R. Vektsystemer

J.L. Bruvik AS

Jesma Vejeteknik A/S

Landgraff & Flintab Vekter AS

Maritech AS

Maskinfabriken IRAS, Esbjerg AS

Mettler-Toledo AS

Mittet Tekniske AS

National Oil Well

Optimar Giske AS

PLS-Teknikk AS

Raute Precision OY

Scala Industrivekter AS

Scanvaegt Norge AS

S-E-G Instrument AB

Siv. ing Torbjørn Larsen A/S

T. Myhrvold A/S

Tesab System AB

Vishay Nobel AS

J. L. Bruvik AS

Vebe Teknik

Vekt og Kontrollsystemer

Aanderaa Data Instr

Vannmålere

ANØ Miljøkompetanse, Driftsassistanse for VA

NIVA

NORVAR

Norsk renseri- og vaskeriforbund

Lindflaten AS

Taksametre

CenCom

Haida Trancometer

KGK Fordonsystemer

Nera MobilData AS

Norges Taxiforbund

Oslo Ligningskontor

Lengdemålingsinstrumenter

Hecotron Industriell Elektronikk AS

OEM Automatic AS

HF Danyko AS

Draka Norsk Kabel AS

Nexans Norway AS

Mosjøen Veveri

TIMMS Reperbane

Scanrope AS