Høringsinstanser

Departementene

Aetat Arbeidsdirektoratet

Agder Statsadvokatembeter

Aker Yards ASA

American Bureau of Shipping

Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig)

Bergen og omland Havn

Bergesen d.y. ASA

Bodø havn KF Havneadm.

Bureau Veritas

Color Line ASA

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Det norske maskinistforbund

Det Norske Veritas AS

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskebåtredernes Forbund

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbundet Kysten

Forsvarsstaben

Fraktefartøyenes Rederiforening

Furuno Norge A.S

Gard Services AS

Germanischer Lloyd

Greenpeace

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane

Havforskningsinstituttet

Hedmark og Oppland Statsadvokatembeter

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

HSD ASA

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Høgskolen i Stord/Haugesund

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Ålesund

Intertanko

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Kystdirektoratet

Kystvaktstaben

Landsorganisasjonen i Norge

Leif Höegh & Co AS

Lloyd’s Register of Shipping

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Luftfartstilsynet

Marintek

Mattilsynet

Miljøstiftelsen Bellona

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og ungdom

Nordisk institutt for sjørett

Nordisk Skipsrederforening

Nordland Statsadvokatembeter

Norges Fiskarlag

Norges forskningsråd

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Forening for Sjøfartsmedisin

Norsk Havneforbund

Norsk Losforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap (OVDS)

OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Oljedirektoratet

Oslo Havn KF

Oslo Statsadvokatembeter

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Post- og teletilsynet

Rederienes Landsforening

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Rogaland Statsadvokatembeter

Rolls-Royce Marine

Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)

Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsinspektøren i Bergen

Sjøfartsinspektøren i Bodø

Sjøfartsinspektøren i Kristiansand

Sjøfartsinspektøren i Oslo

Sjøfartsinspektøren i Tromsø

Sjøfartsinspektøren i Trondheim

Sjømannsforeningenes Landsforbund

Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap

Skipsregistrene

Sosial- og helsedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens kartverk

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statoil ASA

Stavanger Interkommunale Havn

Støttegruppen etter Scandinavian Star-ulykken

Støttegruppen for overlevende og etterlatte

etter Sleipner-ulykken v/Tove Følid

Sysselmannen på Svalbard

Teknologibedriftenes Landsforening

Telenor Networks

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) ASA

Troms og Finnmark Statsadvokatembeter

Tromsø Havn

Trondheim Havn

Trøndelag Statsadvokatembeter

Ulstein Verft AS

Unitor ASA

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Wilh. Wilhelmsen ASA