Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Forbrukerrådet – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet – ingen merknader
Politidirektoratet – ingen merknader
Nordisk Skibsrederforening – merknader (pdf-format)
Datatilsynet – ingen merknader
Utdannings- og forskningsdepartementet – ingen merknader
Post- og teletilsynet – ingen merknader
Norges Juristforbund – ingen merknader
Oslo Havn KF – ingen merknader
Barne- og familiedepartementet – ingen merknader
Aker Yards ASA – ingen merknader
Domstolsadministrasjonen – ingen merknader
Toll- og avgiftsdirektoratet – ingen merknader
Moderniseringsdepartementet – ingen merknader
Oljedirektoratet – ingen merknader
Bergen og omland Havn – ingen merknader
Rederienes Landsforening – merknader (word)
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge – merknader (pdf-format)
Rederienes Landsforening – merknader (pdf-format)
Norsk forening for sjøfartsmedisin – merknader (pdf-format)
Hurtigbåtredernes Rederiforening – merknader (word)
Statstjenestemannsforbundet – merknader (word)
Statens Vegvesen Vegdirektoratet – merknader (pdf-format)
Sleipnerstøttegruppen – merknader (pdf-format)
Sjøassurandørernes Centralforening – merknader (pdf-format)
Norges Rederiforbund – merknader (pdf-format)
Samferdselsdepartementet – merknader (pdf-format)
Sjøfartsdirektoratet – merknader (pdf-format)
Utenriksdepartementet – merknader (pdf-format)
Nasjonalt Folkehelseinstitutt – ingen merknader
Regjeringsadvokaten – ingen merknader
Finansdepartementet – merknader (pdf-format)
Forsvaret – merknader (pdf-format)
Høyskolen i Vestfold – merknader (pdf-format)
Stiftelsen Skagerrak – merknader (word)
Støttegruppen for pårørende og overlevende etter Scandinavian Star-ulykken - merknader
Statens innkrevingssentral – merknader (pdf-format)
Norsk Havneforbund – ingen merknader
Arbeids- og sosialdepartementet – merknader (pdf-format)
Sysselmannen på Svalbard – merknader (pdf-format)
Justis- og politidepartementet – merknader (pdf-format)
Riksadvokatembetet – ingen merknader
Norges Fiskarlag Trondheim – merknader (word)
Fiskeri- og kystdepartementet – merknader (pdf-format)

Til toppen