Høringsinstanser

Samtlige kommuner, fylkeskommuner og departementer

Arntzen de Besche
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
BAHR Advokatfirma
NIMA
Den Norske Advokatforening
Interkommunalt Fellesinnkjøp Ekstra Rådgivning
Wiersholm, Melbye & Bech AS
Konkurransetilsynet
Hjort DA
Statens Forvaltningstjeneste
Haavind Vislie DA
Resource-Partner AS
Kluge Advokatfirma DA
Bedriftsforbundet
Norges Juristforbund
Fellesforbundet
Schjødt AS
Landsorganisasjonen i Norge
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH
Transportbedriftenes Landsforening TBL
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Oslo Sporveier AS
Teknologibedriftenes Landsforening
Stor-Oslo Lokaltrafikk AS
Kommunenes Sentralforbund
Nettbuss
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Connex Norge AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Gaia Trafikk AS
Regjeringsadvokaten
Norgesbuss
Riksrevisjonen
NOR-WAY Bussekspress AS
Servicebedriftenes Landsforening
Norges Taxiforbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Avinor
Norges Praktiserende Arkitekter - NPA ANS
Sandefjord Lufthavn Torp
Norske Arkitekters Landsforbund
Oslo Lufthavn Gardermoen
Standard Norge
Oljeindustriens Landsforening
Statens Vegvesen Vegdirektoratet
BP Norge AS
Statsbygg
ELF Oil Nordic AS
Viken Fjernvarme
Total E&P Norge
Prosessindustriens Landsforening
Esso Norge AS
EBL Energibedriftenes Landsforening
Hydro Texaco AS
Statkraft AS
Norsk Hydro Produksjon AS
Statnett
Norsk Petroleumsforening
Hafslund ASA
Norske Aedc AS
Agder Energi AS
Norske Shell AS
Lyse
Statoil Norge AS
Post- og Teletilsynet
Oslo Havn KF
Posten Norge AS
Trondheim Havn
Jernbaneverket
Grenland Havn Iks
NSB AS
Bergen og Omland Havnevesen
Euro Info Centre - Innovasjon Norge
Tromsø Havn