Høringsinstanser

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Den Norske Advokatforening Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Regjeringsadvokatembetet
Samferdselsdepartementet