Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Justisdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Sametinget

Brønnøysundregistrene

Sparebankforeningen

Finansnæringens hovedorganisasjon

NHO

LO/Fellesforbundet

FHL

NLTH

Havdyrkerne

NSL

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Innovasjon Norge

Bellona

Greenpeace

WWF