Høringsinstanser

Det norske Veritas
Fraktefartøyenes rederiforening
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt forum
Norges rederiforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk sjøoffisersforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Rederienes landsforening
Transportbrukernes fellesorganisasjon