Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

ABB
Adv.firma Arntzen de Besche
Adv.firma BA-HR
Adv.firma Brækhus Dege & Co ANS
Adv.firma Bull & Co
Adv. firma Grette DA
Adv.firma HJORT DA
Adv.firma Schjødt
Adv.firma Selmer & Co
Adv.firma Simonsen Føyen DA
Adv.firma Steenstrup & Stordrange
Adv.firma Wiersholm, Mellbye & Bech AS
Adv.firma Wikborg, Rein & Co
Akademikerne
AkerKværner
Aksjesparerforeningen i Norge
Alpharma AS
ANFO Norske Annonsørers forbund
Apokjeden AS
Alle departementene
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
DagligvareLeverandørenes Forening
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Bank
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Domstoladministrasjonen
Elkem ASA
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Euroinfo
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskerinæringens landsforening
Folketrygdfondet
Fono, Foreningen norske plateselskaper
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gramo
Hakon Gruppen
Mediebedriftenes Landsforening
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Holtung AS
Haavind Vislie
IT – Industriens Forening
Kjøttbransjens Landsforening
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kopinor, Interesseoranisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparalellimportørforeningen, c/o Paranova AS
Maskinentreprenørenes Forbund
NAVO Arbeidsgiverforening
NetCom GSM
Norges Apotekerforening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Byggmester Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eksportråd
Norges Elektroentreprenørforbund ELFO
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Forsikringsforbund
Norges GullsmedForbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Hydro ASA
Norges Kooperative Landsforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Hotell- og Restaurantforbund
Norsk Industriforening for Generiske legemidler
Norske Fiskeoppdretteres Forening
Norske Skog
Norsk Kjøbmannsinstitutt AS
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Skogbruk
Norske Avisers Landsforening
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Orkla ASA
Oslo Børs
Oslo Statsadvokatembeter
Postbanken
Regjeringsadvokatembetet
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rederienes Landsforening
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Rådgivende Ingeniørers Forening
Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statkraft
Statoil ASA
Telenor AS
Tele2 Norge AS
Tono
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Transportsbrukernes Fellesorganisasjon
Teknologibedriftenes Landsforening
UPC Norge AS
Verdipapirsentralen
Vitusapotek
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM