Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Konkurransetilsynet

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Vest-Norges Fiskesalslag

Rogaland Fiskesalgslag

Skagerakfisk

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Sør-Norges Trålerlag

Rederiforeningen for kystringnotfartøy

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Sjef Kystvakten

Kystvaktskvadron Sør

Kystvaktskvadron Nord

Til toppen