Høringsinstanser

Det norske maskinistforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Fraktefartøyenes Rederiforening; Postboks 2020 Nordnes, 5817 Bergen

Landsorganisasjonen i Norge; Youngsgate 11, 0181 Oslo

Maritimt Forum; Postboks 1452 Vika; 0116 Oslo

Norges Rederiforbund; Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo

Norsk Sjømannsforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Norsk Sjøoffisersforbund; Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Rederienes Landsforening; Postboks 5201 Majorstua, 0302 Oslo

Sjøfartsdirektoratet; Postboks 8123 Dep, 0032 Oslo

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse; c/o Norges Rederiforbund; Postboks 1425 Vika, 0116 Oslo