Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Aust-Agder fylkeskommune
Bedriftsforbundet
Bergen kommune
Byggenæringens Landsforening
Bærum kommune
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Departementene
Departementenes Servicesenter
Fitjar kommune
Fredrikstad kommune
GRIP
Hamar kommune
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
De regionale helseforetakene
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kristiansand kommune
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
Lillehammer kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
NIMA
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Nordland fylkeskommune
Norges Juristforbund
Norges Praktiserende Arkitekter
Norske Arkitekters Landsforbund
Norsk Havneforbund
Norvar
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Regjeringsadvokaten
Resource-Partner AS
Riksrevisjonen
Ringerike kommune
Rådgivende ingeniørers forening
Sandefjord kommune
Småbedriftsforbundet
Statsbygg
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune