Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

ABB
Adv.firma Arntzen de Besche
Advokatfirmaet BAHR
Advokatfirmaet Brækhus Dege & CoANS
Advokatfirmaet Bull & Co
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet HJORT DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirma Simonsen Føyen DA
Advokatfirma Steenstrup & Stordrange
Advokatfirmaet Haavind Vislie
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Akademikerne
AkerKværner ASA
Aksjespareforeningen i Norge
Alliance apotek
Alpharma AS
ANFO – Annonsørforeningen
Apokjeden AS
Bama Gruppen
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening
Brønnøysundregistrene
COOP Norge
COOP NKL BA
Dagligvare Leverandørenes Forening
Den norske Advokatforening
Den norske Bank
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet UiB
Det juridiske Fakultet UiO
Det juridiske Fakultet UiT
Domstoladministrasjonen
Elkem ASA
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Euroinfo – Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Folketrygdfondet
Fono, Foreningen norske plateselskaper
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gartnerhallen AL
Gramo
Grønt Produsentens Samarbeidsråd C/o Norsk Gartnerforbund
Hakon Gruppen
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Holtung AS
ICA Norge AS
Innovasjon Norge - Norges Eksportråd
Kjøttbransjens Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparalellimportørforeningen C/o Paranova AS
Linklaters V/Jonas Koponon
Maskinentreprenørenes Forbund
Mediebedriftenes Landsforening
NAVO Arbeidsgiverforening
NetCom GSM
Norges Apotekerforening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Byggmester Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Elektroentreprenørforbund ELFO
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Gullsmed Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Pelsdyralslag
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norgesfôr
Norkorn
Normilk AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Hotell- og Restaurantforbund
Norsk Hydro ASA
Norsk industriforening for Generiske legemidler
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Petroleumsinstiutt
Norsk Skogbruk
Norske Felleskjøp
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Avisers Landsforening
Norske Fiskeoppdretteres Forening
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
Norske Skog
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
O. Kavli
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Orkla ASA
Oslo Børs
Oslo Statsadvokatembeter
Postbanken
Prior Norge
Rederienes Landsforening
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Reitangruppen
Riksadvokatembetet
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
Sivilombudsmannen
Skagerakkfisk
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statkraft
Statoil ASA
Synnøve Finden ASA
Teknologibedriftenes Landsforening
Telenor AS
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Tine Norske Meierier
Tono
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Unikorn AS
Verdipapirsentralen (VPS)
Vitusapotek
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
Statsministerens kontor  
Arbeids- og inkluderingsdep.  
Barne- og likestillingsdep.   
Finansdep.    
Fiskeri- og kystdep.   
Forsvarsdep.    
Helse- og omsorgsdep.  
Justis- og politidep.   
Kommunal- og regionaldep.  
Kultur- og kirkedep.  
Kunnskapsdep.     
Landbruks- og matdep.  
Miljøverndep.   
Nærings- og handelsdep.  
Olje- og energidep.   
Samferdselsdep.    
Utenriksdep.    
Datatilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen