Høringsinstanser

Departementene,
Akademikerne,
AksjeNorge,
Aksjonærforeningen,
Advokatfirmaet Haavind Vislie,
Advokatfirmaet Schjødt DA,
Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS,
Banklovkommisjonen,
Brønnøysundregistrene,
Den norske Advokatforening,
Den norske Revisorforening,
DnB NOR,
Det norske Veritas,
Eiendomsmeglerforetakenes forening,
Finansforbundet,
Finansieringsselskapenes Forening,
Finansnæringens Hovedorganisasjon,
Folketrygdfondet,
Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet,
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,
Handelshøyskolen BI,
Kommunenes Sentralforbund,
Konkurransetilsynet,
Kredittilsynet,
Landsorganisasjonen i Norge,
Norges Bank,
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening,
Norges Fondsmeglerforbund,
Norges Handelshøyskole,
Norges Ingeniørorganisasjon,
Norges Juristforbund,
Norges Kreditorforbund,
Norske Finansanalytikeres Forening,
Norske Forsikringsmegleres Forening,
Norske Inkassobyråers Forening,
Norsk Investorforum,
Norsk senter for menneskerettigheter,
Næringslivets Hovedorganisasjon,
Oppgaveregisteret,
Oslo Børs,
Regjeringsadvokaten,
Riksadvokaten,
Riksrevisjonen,
Siviløkonomene,
Sparebankforeningen i Norge,
Statistisk Sentralbyrå,
Stortingets ombudsmann for forvaltningen,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet,
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet,
Verdipapirfondenes Forening,
VPS,
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund,
Økokrim