Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Finansdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Justisdepartementet

Utenriksdepartementet

Høyesterett

Borgarting Lagmannsrett

Oslo Tingrett

Bioteknologinemda

Domstolsadministrasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Innovasjon Norge

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Regjeringsadvokaten

Statens legemiddelverk

Statskonsult

Den norsk Advokatforening

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler

Norges bedriftsforbund

Norges forskningsråd

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR

Norsk forening for industriens patentingeniører NIP

Norsk Oppfinnerforening

Norske Patentingeniørers Forening NPF

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

TEKNA

Norsk Hydro ASA

GE Health Care Oslo AS

Zacco Norge AS

Protector AS

Miljøstiftelsen Genesis

ForUM for utvikling og miljø