Høringsinstanser

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Finnmark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Landsdelsutvalget

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Norges Sildesalgslag

Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

LO – Landsorganisasjonen i Norge

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Innovasjon Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

World Wide Fund for Nature (WWF), (Verdens Naturfond)

Norges Naturvernforbund