Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Sjøfartsdirektoratet
Norges Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Rederienes Landsforening
Det norske maskinistforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sjømannsforbund
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Maritimt Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge