Høringsinstanser

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Norsk Sjømannsforbund
Det norske maskinistforbund
Norske Sjøoffiserers Forbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen