Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet


Høringsinstanser:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Den norske advokatforening
 • Det norske maskinistforbund
 • Eksportfinans
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt
 • Kredittilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Maritimt Forum
 • Nordisk institutt for sjørett
 • Nordisk Skibsrederforening
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • NHO
 • Norsk industri
 • Rederienes Landsforening
 • Regjeringsadvokaten
 • Sparebankforeningen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skipsregistrene
 • Statens Kartverk
 • Statsadvokatenes forening
 • Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
 • Universitetet i Tromsø, juridisk fakultet