Alle fylkeskommunane Arbeidsgiverforeningen NAVO Finansnæringens Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Innovasjon..." /> Alle fylkeskommunane Arbeidsgiverforeningen NAVO Finansnæringens Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Innovasjon..." />

Høringsinstanser

Alle departementa

Alle fylkeskommunane

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Akademikerne

Den Norske Advokatforening

Bedriftsforbundet

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Norges Juristforbund

Regjeringsadvokaten

Energibedriftenes Landsforening

Norsk Industri

Norges Skogeierforbund