Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Høringsinstanser:

Alle departementene

Bergvesenet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges geologiske undersøkelse

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bergforening

Norsk Bergindustri

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Næringslivets hovedorganisasjon

Stjørdal Fagskole