Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det norske maskinistforbund
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Kommunal- og regionaldepartementet
Landsdelsutvalget
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Fritids- og småfiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Kyst- og Fjordfiskarlag
Norges Naturvernforbund – Barentshavkontoret
Norges Råfisklag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Rogaland Fiskesalgslag
Sametinget
Skagerrakfisk
Sjef Kystvakten
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebankforeningen
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Sør-Norges Trålerlag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Norges Fiskesalgslag
WWF - Norge