Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Den norske veterinærforening