Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Norsk Sjømannsforbund
Norske Sjøoffiserers Forbund
Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen