Høringsinstanser

Finansdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten
Garantikassen for fiskere
Statens seniorråd
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
FHL Industri og eksport
Fiskekjøpernes forening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund