Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Departementa

Fylkeskommunane

Oslo kommune

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstuttet

Kystvakten

Direktoratet for naturforvaltning

Finnmarkseiendommen

Reindriftsforvaltningen

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland

Landsdelsutvalget for Nord-Norge

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Alta kommune

Berlevåg kommune

Båtsfjord kommune

Gamvik kommune

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Karasjok kommune

Kautokeino kommune

Kvalsund kommune

Lebesby kommune

Loppa kommune

Måsøy kommune

Nesseby kommune

Nordkapp kommune

Porsanger kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Vadsø kommune

Vardø kommune

Kvænangen kommune

Kåfjord kommune

Storfjord kommune

Lyngen kommune

Tromsø kommune

Tranøy kommune

Torsken kommune

Berg kommune

Lenvik kommune

Sørreisa kommune

Lavangen kommune

Skånland kommune

Gratangen kommune

Evenes kommune

Narvik kommune

Tysfjord kommune

Hamarøy kommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Fiskesalgsalgenes samarbeidsråd

Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon

Fjordfiskernes forening

Norges Kyst- og fjordfiskarlag

Norsk Jeger- og fiskerforening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskekjøpernes forening

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk sjømannsforbund

Norsk sjøoffisersforbund

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag

WWF Norge

Greenpeace

SABIMA

Norges Naturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Kommunenes sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets hovedorganisasjon

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Innovasjon Norge

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Samenes Landsforbund

Samenes Folkeforbund

Vest-Finnmark Sjøsameforening

Øst Samene i Neiden

Sjøsamisk kompetansesenter

Vardobaiki Samisk Senter

Samisk kultursenter

Lulesamisk senter

Pitesamisk senter

Aja Samisk senter

Saemien Sitje

Samisk nærings- og utredningssenter AS

Norske Kveners Forbund

Skoltene i Norge

Samerådet, Norsk seksjon

Kompetansesenter for urfolksrettigheter

Finnmark Reiseliv AS

Samenes naturressursforbund

Samisk naturvernforbund

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Tana og omegn Sjølaksefiskerlag

Finnmark Sjølaksefiskeforening

Sami Juristtaid Searvi

Universitetet i Oslo

Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Norges Fiskerihøgskole

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Nesna

Samisk høgskole

Nordisk Samisk Institutt

Norsk institutt for by- og regionforskning

NORUT

NOFIMA

Aksjon folkets rett til fiskeriallmenningen

Organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd