Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arena
ATTAC
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De Facto
Den Norske Advokatforeningen
Den norske legeforeningen
Den norske Revisorforening
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Enterprise Europe Network (EEN)
Europabevegelsen
Europahuset
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
HSH
Innovasjon Norge
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk
Justervesenet
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
MENON Business Economics
Nei til EU
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Juristforbund
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Radikalt Europa
Senter for Europarett
Sjøfartsdirektoratet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund