Høringsinstanser

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kredittilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
NARF
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økonomiforbundet