Høringsinstanser

Utvalgte fylkeskommuner:
Østfold
Hordaland
Nord-Trøndelag
Nordland
Finnmark
Vest-Agder
Vestfold
Oppland
Sogn og Fjordane

Utvalgte kommuner:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Kristiansand
Alta
Aukra
Bokn
Bærum
Kongsberg
Kvam
Ørskog
Gamvik
Nedre Eiker
Nord fron
Hamarøy
Hitra
Elverum
Eid
Tynset
Tjøme


Andre:
Abelia
Arntzen de Besche adv.firma
AS Oslo Sporveier
Avinor
Materialadministrasjonen
BA-HR  adv.firma
BBS AS
Bankenes standardiseringskontor
Bedriftsforbundet
Bergen og Omland Havnevesen
BNL
Buypass
Byggeråd
Commfides Norge AS
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Departementenes servicesenter
Direktoratet for forvaltning og IKT
Ergo Group AS
Energibedriftenes Landsfor.
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Finansnæringens Hovedorg.
FirstVentura AS
Forsvarsbygg
GRIP
Haavind Vislie DA adv.firma
Hjort DA adv.firma
HSH
IKT Norge AS
Innovasjon Norge
Interkommunalt Fellesinnkjøp
Jernbaneverket
Klagenemnda for off. anskaffelser KOFA
Kluge Adv.firma DA
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Konkurransetilsynet
LO
Maskinentreprenørenes Forbund
NHO
NIMA
Norges ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Praktiserende Arkitekter NPA ANS
Norges standardiseringsforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Havneforbund
Norske Arkitekters Landsforb.
NORVAR
OLF
Organisasjonen for rådgivere
Oslo Sporveier AS
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og Teletilsynet
Posten Norge AS
Prosessindustriens landsforening
Rådgivende ingeniørers forening
Registerenhet i Brønnøysund
Regjeringsadvokatembetet
Riksrevisjonen
Schjødt advokatfirma AS
Sentralsykehuset i Rogaland
Helse Stavanger HF
NHO Service
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statens vegvesen
Statsbygg
Stor Oslo Lokaltrafikk
Stor-Oslo Lokaltrafikk AS
TBL
Tekna
Thommessen Krefting Greve Lund AS Adv.firma
Transportbedriftenes Landsforening TBL
Universitetet i Oslo,
V/Lasse Simonsen
Wiersholm, Mellbye & Bech Adv.firma AS
Yrkesorg. Sentralforbund