Høringsinstanser

Mattilsynet
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Veterinærinstituttet
Rådet for dyreetikk
Nofima
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske sjømatbedrifters landsforening
Norske leverandører til havbruksnæringen
Den norske veterinærforening
Tekna Fiskehelseforeningen
Dyrebeskyttelsen
Dyrevernalliansen
NOAH – for dyrs rettigheter
Stranda Prolog AS
SeaSide AS