Høringsinstanser

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
Fiskesalgslagenes samarbeidsråd
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Vest-Norges Fiskesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Norges Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sør-Norges Trålerlag
Norsk Sjømannsforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Sparebankforeningen
Eksportutvalget for fisk
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet