Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeridirektoratet
Fylkeskommunen i Finnmark
Fylkeskommunen i Troms
Fylkeskommunen i Nordland
Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag
Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeskommunen i Rogaland
Fylkeskommunen i Aust Agder
Fylkeskommunen i Vest Agder
Fylkeskommunen i Telemark
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening 
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Kommunenes Sentralforbund