Høyringsinstansar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Miljøverndepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Garantikassen for fiskere
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Vest-Norges Fiskesalslag
Det norske maskinistforbund
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Sør-Norges Trålerlag
Taretrålfiskernes forening
FMC Biopolymer AS