Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

Arena, UiO
Brønnøysundregistrene
Enterprise Europe Network
Europabevegelsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH - Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Det juridiske fakultet, UiB
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Nei til EU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Senter for Europarett, UiO
Sjøfartsdirektoratet
Småbedriftsforbundet
Standard Norge
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)