Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Oslo kommune
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Innovasjon Norge
Sametinget
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet