Høringsinstanser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kulturdepartementet

Utenriksdepartementet

Justis- og politidepartementet

Finansdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

Styret for Edelmetallkontrollen v/advokat Anders Mørdre

Styret for Edelmetallkontrollen v/Hege Thorkildsen, Forbrukerrådet

Styret for Edelmetallkontrollen v/adm. dir. Ingebjørg Alfsen

Edelmetallguardeinen

Norges Gullsmedforbund

Norges Urgrossistforening

Norges Urmakerforbund

Norsk Designråd DOGA

Norske Kunsthåndverkere

Norske brukskunstnere

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)

Arte-gruppen

Panorama AS

Det Norske Myntverket