Høringsinstanser

Advokatfirma Arntzen de Besche AS  
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen  
Advokatfirmaet Grette DA  
Advokatfirmaet HJORT DA  
Advokatfirmaet Schjødt DA  
Advokatfirmaet Thommessen AS  
Advokatfirmaet Selmer DA  
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA  
Advokatfirmaet Haavind AS  
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS  
Advokatfirmaet Wikborg Rein  
Akademikerne  
ANFO – Annonsørforeningen  
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening  
Brækhus Dege Advokatfirma DA  
Brønnøysundregistrene
Bull & Co Advokatfirma AS  
Dagligvareleverandørenes Forening  
Datatilsynet
Deloitte Advokatfirma AS  
Den norske Advokatforening  
Den norske Dommerforening  
Den norske Fagpresses Forening  
Den norske Forleggerforening  
Den norske Revisorforening  
Det juridiske Fakultet UiB  
Det juridiske Fakultet UiO  
Det juridiske Fakultet UiT  
Domstoladministrasjonen  
Entreprenørforeningen bygg og anlegg  
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  
Fono Den norske platebransjen  
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Føyen Advokatfirma DA  
Handelshøyskolen BI  
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon  
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund  
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)  
Konkurransetilsynet  
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk
Kvale Advokatfirma DA  
Landsorganisasjonen i Norge  
Legemiddelindustriforeningen  
Maskinentreprenørenes Forbund  
Mediebedriftenes Landsforening  
Arbeidsgiverforeningen Spekter  
Apotekerforeningen  
Bedriftsforbundet  
Norges Bilbransjeforbund  
Byggmesterforbundet  
Norges Colonialgrossisters Forbund  
Norges Eiendomsmeglerforbund  
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund  
Norges Gullsmed Forbund  
Norges Handelshøyskole  
Norges Rederiforbund  
Norges Skogeierforbund  
Norges Taxiforbund  
Norsk Hotell- og Restaurantforbund  
Norsk Industriforening for Generiske legemidler  
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor  
Norske Sjømatbedrifters Landsforening  
Mediebedriftenes Landsforening  
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening  
NORWACO  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)  
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening   
Oljeindustriens Landsforening (OLF)  
Oslo Statsadvokatembeter  
Rederienes Landsforening  
Regjeringsadvokaten  
Reiselivsbedriftenes Landsforening (NHO Reiseliv)  
Riksadvokatembetet  
Riksrevisjonen  
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening  
Sivilombudsmannen  
Skatterevisorenes Forening v/leder Øyvind Eriksen, Skatt Øst – Hamar  
Sparebankforeningen i Norge  
Tono  
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund  
ØKOKRIM  
Arbeidsdepartementet    
Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet  
Finansdepartementet      
Fiskeri- og kystdepartementet     
Forsvarsdepartementet      
Helse- og omsorgsdepartementet    
Justis- og politidepartementet     
Kommunal- og regionaldepartementet    
Kulturdepartementet    
Kunnskapsdepartementet       
Landbruks- og matdepartementet    
Miljøverndepartementet     
Nærings- og handelsdepartementet    
Olje- og energidepartementet     
Samferdselsdepartementet      
Utenriksdepartementet