Høringsinstanser

Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Innovasjon Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Sjef Kystvakten