Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norges Fiskarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Landsorganisasjonen
Norges Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norges Kystfiskarlag
Innovasjon Norge
Norges forskningsråd