Høringsinstanser

Abelia
Agder Energi
Akademikerne
Bedriftsforbundet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Direktoratet for naturforvaltning
Eksportfinans
EL og IT Forbundet
Energi Norge
Enova SF
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Forbundet for Ledelse og Teknikk
Forsvarets forskningsinstitutt
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Handel og Kontor i Norge
HSH
IndustriEl AS
Industri Energi
Innovasjon Norge
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøstiftelsen Bellona Norge
Mosjøen og omegn næringsselskap KF
Nelfo – Foreningen for EL og IT Bedriftene
Nito – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Nord Pool ASA
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Elvarmeforening
Norsk Energi
Norsk Industri
Norsk Industrikraft AS
Norsk Teknologi
Norwea – Norsk vindkraftforening
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
SAFE
Senter for statlig økonomistyring
Siva
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Statkraft SF
Statnett SF
Tekna – Norges teknisk- naturvitenskapelig forening
Vattenfall i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero – Zero Emission Resource Organization
Arendal kommune
Aure kommune
Bamble kommune
Bremanger kommune
Farsund kommune
Fræna kommune
Halden kommune
Hemne kommune
Høyanger kommune
Karmøy kommune
Kristiansand kommune
Kvam kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Lenvik kommune
Levanger kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Moss kommune
Odda kommune
Orkdal kommune
Porsgrunn kommune
Rana kommune
Ringerike kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Skien kommune
Sunndal kommune
Sørfold kommune
Tysvær kommune
Vefsn kommune
Vennesla kommune
Årdal kommune
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene