Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskeridirektoratet
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Troms fylkeskommune