Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Direktoratet for Arbeidstilsynet
Fiskeridirektoratet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Klima- og forurensningsdepartementet
Kystvakten
Kystverket
Marintek
Nordisk Institutt for sjørett
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Skipsregistrene
Sysselmannen på Svalbard

Advokatforeningen
Det norske Veritas
Det Norske Maskinistforbund
Fiskebåtredernes Forbund
Forbundet Kysten
Fraktefartøyenes Rederiforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Nordic Association of Marine Insurers  (Cefor)
Norges Fiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Havneforbund
Norsk Sjøoffisersforbundet
Norsk Sjømannsforbund
Rederienes Landsforening
Redningsselskapet
WWF Verdens Naturfond
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund