Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Arbeidsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet

Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hovedredningssentralen Sør-Norge
Høgskolen i Haugesund/Stord
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund
Kystvakten
Kystverket
Nordisk institutt for sjørett
Norsk Senter for Maritim Medisin
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sjøfartsdirektoratet
Statens havarikommisjon for transport
Skipsregistrene

Advokatforeningen
Det norske Veritas
Det Norske Maskinistforbund
Fellesforbundet For Sjøfolk
Fiskebåtredernes Forbund
Forbundet Kysten
Fraktefartøyenes Rederiforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Maritimt Forum
Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norsk Sjøoffisersforbundet
Norsk Sjømannsforbund
Rederienes Landsforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund