Høringsinstanser

Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Oslo kommune
Kommunal- og regionaldepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Forsvarsdepartementet
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Sametinget
Innovasjon Norge