Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag

Fiskebåtredernes forbund

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk forening

Norges Sildesalgslag

Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjømannsforbund

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen