Høringsinstanser

Departementene
Direktorater og tilsyn
Fylkesmannen
Fylkeskommunene
Kommunene
Regjeringsadvokaten
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Riksrevisjonen
Norges Kommunerevisorforbund
KS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Virke
Bedriftsforbundet
LO
YS
Den Norske Advokatforening
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Finansnæringens Fellesorganisasjon
IKT-Norge
Leverandørforeningen for Helsesektoren
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA)
Norges Taxiforbund
Norsk Presseforbund
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Naturvernforbundet
Norges Miljøvernforbund